Οδήγηση μηχανής με δίπλωμα αυτοκινήτου

Οδήγηση μηχανής με δίπλωμα αυτοκινήτου

Τη δεκαετία 1980 με 1990, όπως θα θυμούνται οι παλαιότεροι, όταν η τροχαία σταματούσε κάποιον οδηγό μικρού κυβισμού μοτοσυκλέτας και αυτός διέθετε δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, δεν του έκοβε πρόστιμο. Στην πορεία φυσικά, η αύξηση της ποσότητας των μεταφορικών μέσων και η συνεπαγόμενη αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, επέφερε τη διαφοροποίηση της συγκεκριμένης πρακτικής.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η οδήγηση μοτοσυκλετών, σκούτερ και μοτοποδηλάτων, με μικρές διαφοροποιήσεις όσων αφορά στην έκδοσή του, είχε ως προϋπόθεση την ύπαρξη ανάλογου διπλώματος οδήγησης και φυσικά, συγκεκριμένων ορών θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας, καθώς και εξετάσεων επάρκειας.

Αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις και υπό συνθήκες, με βάση την καινούρια νομοθεσία αλλάζει. Το αν αυτό είναι καλό ή όχι θα συζητηθεί πιο κάτω, αλλά όπως λέει και ο λαός, «κάθε αλλαγή φέρνει και κάτι καλό».

Η Ελληνική νομοθεσία, ακολουθώντας την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή, καλέστηκε να διαφοροποιήσει τα πράγματα τουλάχιστον όσο αφορά στα μηχανάκια μέχρι 125 κ.εκ.  Η αλλαγή αυτή δεν αποτελεί καινούρια νέα, μιας και ξεκίνησε σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Ουσιαστικά, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ένα νομοσχέδιο στο οποίο εξέταζε τη δημιουργία νόμου που να συνάδει με την ευρωπαϊκή οδηγία 2006/126/ΕΚ, στον οποίο θα δηλώνεται η υπό προϋποθέσεις ισοδυναμία των αδειών οδήγησης επιβατικών αυτοκινήτων με αυτές των ελαφρών δίκυκλων.

Τύποι άδειας οδήγησης στην Ελλάδα

Η αρχή της συζητήσεως περί του θέματος έγινε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (A3/Οικ. 56475/6635) σχετικά με τις διατάξεις της οδηγίας 2020/612/ΕΕ της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2020, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ για τις άδειες οδήγησης. Τελικά όμως, αποκαλύφθηκε πως η συγκεκριμένη συζήτηση είχε να κάνει μόνο με το Πληροφοριακό Συστήμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και δεν παρείχε τη συγκεκριμένη δυνατότητα στους οδηγούς. Έπρεπε λοιπόν, να θεσπιστεί και να περάσει σε ισχύ ένας σχετικός νόμος.

Φυσικά, το θέμα συνέχισε να απασχολεί το υπουργείο και ο τρόπος εφαρμογής της οδηγίας, συνέχισε να συζητείται. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία του Νόμου «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα».

Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου λοιπόν κάθε οδηγός στην Ελληνική επικράτεια, μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με δίπλωμα αυτοκινήτου να οδηγήσει μηχανάκι από 50cc έως 125 cc.

Ας δούμε όμως τι ακριβώς ορίζει αυτός ο νέος νόμος.

Ο συγκεκριμένος νόμος ορίζει ουσιαστικά τις προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες ο οδηγός που διαθέτει ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου (Β κατηγορίας), έχει τη δυνατότητα να οδηγεί και δίκυκλα μέχρι 125 κυβικά (Α1 κατηγορία), αλλά και μοτοποδήλατα και ηλεκτρικά σκούτερ. 

Με βάση τον Νόμο «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα», οι προϋποθέσεις για την οδήγηση μικρού κυβισμού δίκυκλου με δίπλωμα αυτοκινήτου είναι οι εξής:

  • Ο οδηγός θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος Β κατηγορίας το λιγότερο για 6 χρόνια.
  • Ο οδηγός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 27 ετών και
  • Ο οδηγός θα πρέπει να λάβει το λιγότερο 3 πρακτικά μαθήματα (5 ώρες) οδήγησης μοτοσυκλέτας (χωρίς να δώσεις ωστόσο εξετάσεις)

Ο ίδιος νόμος ορίζει επίσης και τις σχετικές διατάξεις για την οδήγηση ηλεκτρικών ποδηλάτων, πατινιών καθώς και μικρών τρίκυκλων και τετράτροχων ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά το συγκεκριμένο θέμα θα μας απασχολήσει σε κάποιο άλλο άρθρο.

Τι μηχανάκι θα μπορώ δηλαδή να οδηγήσω με δίπλωμα αυτοκινήτου;

Με βάση την ισχύουσα στην Ελλάδα αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθεσία, τα δίκυκλα που ανήκουν στην κατηγορία Α1, είναι αυτά που έχουν μέγιστο κυβισμό 125 κ.εκ, μέγιστη ισχύ 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος κάτω από 0,1 kw/kg. Ουσιαστικά, είναι όλα τα ελαφρά μηχανάκια που έχουν ως σκοπό τις αστικές μετακινήσεις.

Η απάντηση λοιπόν στην ερώτηση μπορώ να οδηγώ μηχανάκι με δίπλωμα αυτοκινήτου, η απάντηση είναι «Ναι», αλλά μόνον εντός του Ελλαδικού χώρου και αν τηρούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις. Εκτός Ελλάδας, η δυνατότητα οδήγησης μικρού κυβισμού μοτοσυκλέτας η μοτοποδηλάτου με δίπλωμα αυτοκινήτου εξαρτάται αποκλειστικά από τη νομοθεσία της εκάστοτε χώρας.

Κατηγορίες άδειας οδήγησης μοτοσυκλέτας

Ας δούμε όμως και τους λόγους πίσω από τη δημιουργία των συγκεκριμένων ρυθμίσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η βάση της συζήτησης ξεκίνησε λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων και της μόλυνσης του περιβάλλοντος λόγο της αύξησης των μέσων μεταφοράς. Η δυνατότητα οδήγησης δίκυκλων έως 125cc με δίπλωμα αυτοκινήτου επιτρέπει τη χρήση οικονομικότερων σε καύσιμο μέσων μεταφοράς στους οδηγούς, με χαμηλότερο ακόμη κόστος, μιας και δεν απαιτούνται οι πληρωμές των παλαιότερα ισχυόντων παράβολων και αναγκαστικών μαθημάτων που σε ορισμένες περιπτώσεις, άγγιζαν και τα τετρακόσια (400) ευρώ.

Σε μια δοκιμαζόμενη λοιπόν Ευρώπη, τόσο οικονομικά όσο και λόγω της έξαρσης και των συνεπειών του COVID-19, γίνεται εφικτή μια αρκετά ικανή μείωση του κόστους μετακινήσεων, ενώ παράλληλα, μειώνεται και η εξάπλωση του ιού από άτομα που για λόγους οικονομίας χρησιμοποιούσαν ένα όχημα από κοινού. Αναμένεται λοιπόν, να δοθεί μια ανάσα τόσο στις οικονομικές δυσκολίες μετακίνησης, αλλά και στους αριθμούς κρουσμάτων των ανθρώπων που για να εργαστούν απαιτείται να πάνε σε συγκεκριμένους χώρους εργασίας.

Παράλληλα, η μη ανάγκη για την απόκτηση διπλώματος για μηχανάκι και η οδήγησή του με δίπλωμα αυτοκινήτου, θα παράσχει μεγάλη βοήθεια στα περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά και στην αποσυμφόρηση των αστικών περιοχών.

Η μετακίνηση με μηχανάκι παράγει πολύ λιγότερα βλαβερά αέρια και ο χώρος που απαιτείται για την κίνηση αλλά και την στάθμευση του μικρότερου σε μέγεθος δίκυκλου, μειώνει και την ανάγκη για θέσεις στάθμευσης, αλλά και τον χρόνο μετακίνησης από και προς τον προορισμό.

Η Ελλάδα θα μπορέσει να ωφεληθεί παράλληλα σε μεγάλο βαθμό και τουριστικά. Ως χώρα που είναι κατεξοχήν τόπος προορισμού ξένων τουριστών, τους καλοκαιρινούς μήνες φορτίζεται με οχήματα κινούμενα από τους ταξιδιώτες, με αποτέλεσμα την υπερβολική αύξηση της κίνησης ακόμη και στις μη αστικές περιοχές και τα νησιά.

Η δυνατότητα μετακίνησής των τουριστών με μικρού κυβισμού δίκυκλα, θα αποσυμφορήσει σε τεράστιο βαθμό τα νησιά, αλλά και τους υπόλοιπους τουριστικούς προορισμούς στην ελληνική επικράτεια. Ο κάθε επισκέπτης που εμπίπτει στις προϋποθέσεις του συγκεκριμένου νόμου, θα μπορεί με το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου του να νοικιάσει ένα μηχανάκι και να κάνει τις βόλτες του.

Είναι, λοιπόν, ο καινούριος νόμος ωφέλιμος; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη και είναι, ναι. Σε κάθε περίπτωση, η μείωση των αυτοκινήτων που κινούνται στον δρόμο, μόνο οφέλη μπορεί να επιφέρει. Όσοι καλύπτουν λοιπόν τις προϋποθέσεις, ας σπεύσουν να αλλάξουν μέσο μετακίνησης. Θα μας βοηθήσει όλους, αλλά και το περιβάλλον.

Σχόλια– 1

  • @user_240168
    21.07.2022 06:08
    Μέλος

    Γεια σας, εγώ μένω τώρα Γερμανία και έχω μετατρέψει την άδεια οδήγησης. Δεν έχω άδεια μηχανής, παρ όλα αυτά επιτρέπεται η οδήγηση τρικύκλου σκούτερ Peugeot 400cc, 37hp, με το δίπλωμα αυτοκινήτου μου, σε όλη την Ευρώπη, άρα και Ελλάδα. Αυτό σημειώνεται πάνω στην άδεια σαν υποσημείωση, με τα στοιχεία: 79.03 και 79.04. Αυτό δεν το αναφέρατε καθόλου, παράλειψη; Ευχαριστώ ;)

Το προφίλ σας είναι ο προσωπικός σας βοηθός.

Παρακολούθηση εξόδων, μητρώο αυτοκινήτου, πρόγραμμα αντικατάστασης, αποθήκευση αγαπημένων υλικών, σημειώσεων & εγγράφων