Πώς να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης

Πώς να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης

Όλοι μας λατρεύουμε τις βόλτες και τα ταξίδια με το αγαπημένο μας αυτοκίνητο. Για να έχουμε όμως τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε τις δραστηριότητές μας, φροντίζουμε πάντα πέρα της καλής λειτουργικής κατάστασης να έχουμε και όλα τα έγγραφα που ορίζει ο νόμος για να μη βρεθούμε ποτέ μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Πέρα όμως από τα έγγραφα του ίδιου του αυτοκινήτου, όπως είναι η άδεια κυκλοφορίας, η ασφάλεια, ο τεχνικός έλεγχος του ΚΤΕΟ, η κάρτα καυσαερίων κ.λπ., υπάρχει ένα ακόμα έγγραφο το οποίο αφορά καθαρά τον οδηγό. Το έγγραφο αυτό είναι φυσικά η άδεια οδήγησης ή αλλιώς το δίπλωμα οδήγησης. Το έγγραφο δηλαδή που διασφαλίζει ότι έχουμε εκπαιδευτεί και διαθέτουμε τις ικανότητες για να χρησιμοποιούμε το όχημά μας.

Οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης: ποινή και συνέπειες

Τα διπλώματα οδήγησης με βάση την Ελληνική νομοθεσία είναι οκτώ (8) στον αριθμό, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του οχήματος:

Οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης: ποινή και συνέπειες
 1. ΑΜ – Δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας έως 50cc
 2. Α1 – Δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας (18+) έως 125 cc
 3. Α2 – Δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας (20+)
 4. Α – Δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας (22+ ή 24+)
 5. Β – Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 6. C – Δίπλωμα οδήγησης φορτηγού
 7. D – Δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου
 8. CE – Δίπλωμα οδήγησης νταλίκας

Από αυτά τα πέντε πρώτα διπλώματα θεωρούνται ερασιτεχνικά και τα τρία τελευταία επαγγελματικά. Το δίπλωμα με τον αριθμό 5 μπορεί να είναι και επαγγελματικό υπό ειδικές συνθήκες (οδηγοί ταξί, βαν κ.λπ.).

Με βάση το πιο πρόσφατο Προεδρικό διάταγμα που αναγράφεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 101 της 27 Απριλίου 2012, τα επαγγελματικά διπλώματα απαιτείται να ανανεώνονται ανά πενταετία (5 έτη), ενώ τα ερασιτεχνικά ανά δεκαπέντε (15) έτη. Αυτό αφορά τα καινούριου τύπου διπλώματα με μορφή κάρτας. Τα παλαιότερου τύπου ροζ διπλώματα (τρίπτυχα) λυγούν μετά το 65ο έτος του οδηγού, αλλά πλέον είναι λίγα και έχουν αντικατασταθεί με τα σύγχρονα. Αφού ο οδηγός ξεπεράσει το 65ο έτος της ηλικίας του, η ανανέωση του διπλώματος οδήγησης θα πρέπει να γίνεται ανά τριετία (3 έτη) σε όλες τις περιπτώσεις. 

Απώλεια άδειας οδήγησης: τι να κάνετε

Σε περίπτωση που ο οδηγός συλληφθεί να οδηγεί με ληγμένο δίπλωμα οδήγησης στο οποίο δεν έχει κάνει ανανέωση, υπάρχουν αρκετά τσουχτερά πρόστιμα. Πέρα από την πάροδο των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων, ληγμένο θεωρείται το δίπλωμα και σε περίπτωση που είναι φθαρμένο σε βαθμό που είναι αδύνατο να ελεγχθεί, αλλά και αν έχουν αλλάξει οι συνθήκες υπό τις οποίες πέρασε ο οδηγός τις εξετάσεις επάρκειας, αν για παράδειγμα δηλαδή δεν φορούσε γυαλιά μυωπίας και πλέον φοράει.

Το βασικό πρόστιμο για ληγμένο δίπλωμα οδήγησης ή για μη εμφάνισή του είναι 200 ευρώ, ανεξάρτητα από το είδος του οχήματος. Από εκεί και πέρα όμως ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας της παράβασης για την οποία γίνεται ο έλεγχος μπορεί να φτάσει και έως τα 600 ευρώ, με αφαίρεση του διπλώματος για 30 ημέρες ή ακόμη και με αυτόφωρο και φυλάκιση έως ένα έτος αν υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη επικινδυνότητα.

Ας δούμε τώρα τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης. Με λίγα λόγια δηλαδή, τι χρειάζεται για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης.

Αρχικά θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να πάει είτε στην περιφέρεια της περιοχής του ή σε κάποιο ΚΕΠ ή εναλλακτικά να κάνει την αίτηση ηλεκτρονικά. Εκεί θα ενημερωθεί ότι απαιτούνται τα εξής:

 • i e-παράβολο για ανανέωση άδειας οδήγησης με κόστος 30 που αφορά στην εκτύπωση του νέου διπλώματος (ηλεκτρονικός κωδικός ταχείας αναζήτησης 28)
 • i e-παράβολο για την είσπραξη του παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, με κόστος 18 ευρώ (ηλεκτρονικός κωδικός ταχείας αναζήτησης 65)
 • i e-παράβολο με κόστος 60€ που αφορά στην ανανέωση του διπλώματος (ηλεκτρονικός κωδικός ταχείας αναζήτησης 23)

Ή το Ενοποιημένο Παράβολο άδειας οδήγησης και χαρτόσημο (ηλεκτρονικός κωδικός ταχείας αναζήτησης 39) με κόστος 108€.

 Εκτός των παράβολων, απαιτούνται και κάποια πρόσθετα δικαιολογητικά. Αυτά είναι για όσους έχουν Ελληνική υπηκοότητα: 
 1. Πιστοποιητικά από παθολόγο και οφθαλμίατρο. Απαιτούνται 4 φωτογραφίες διαβατηρίου και το βιβλιάριο ασθενείας για εξέταση από συμβεβλημένους με την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ιατρούς. Η αμοιβή είναι το κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών. Τη συγκεκριμένη στιγμή δηλαδή, 10€. Η απόδειξη πληρωμής σε φωτοτυπία κατατίθεται μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 2. Μια φωτοτυπία του διπλώματος που λήγει το πολύ σε δύο μήνες ή το ίδιο το δίπλωμα όταν είναι ληγμένο.
 3. Μια φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του ελληνικού διαβατηρίου ή του  βιβλιαρίου υγείας.
 4. Μια Αίτηση Ανανέωσης Διπλώματος Οδήγησης.
 5. Και τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης της περιοδικής κατάρτισης (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας), όταν είναι αναγκαίο ανά περίπτωση.
 Αν ο οδηγός δεν έχει Ελληνική υπηκοότητα απαιτούνται ακόμη: 
 1. Αν είναι πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοτυπία ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. Αν είναι κάποιας τρίτης χώρας φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, που αποδεικνύει την νόμιμη είσοδο στην Ελλάδα και θα αναφέρεται η ταυτότητα και η ηλικία.
 2. Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής τύπου Α και Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το πιο πάνω έγγραφο απαιτείται να προσκομιστεί 185 μέρες το πολύ νωρίτερα από την ημερομηνία της αίτησης για την ανανέωση του διπλώματος ή σε λιγότερο από 95 ημέρες, για της χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Η διαδικασία κατάθεσης ηλεκτρονική αίτησης είναι η εξής:

 1. Είσοδος στο Taxisnet με τους προσωπικούς κωδικούς
 2. Ανέβασμα φωτογραφία και δείγματος υπογραφής
 3. Έκδοση και πληρωμή παράβολων
 4. Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων ανεβαίνουν αυτόματα
 5. Εισαγωγή ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΡΙΝ που σας δίνει το σύστημα, για ενημέρωση ιατρικών εξετάσεων.
 6. Εισαγωγή λοιπών στοιχείων (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμός κινητού τηλεφώνου)
 7. Ολοκλήρωση αίτησης
 8. Επιλογή επιθυμητού τρόπου παραλαβής νέου διπλώματος.

Σε κάθε βήμα, λαμβάνεται στο κινητό σας ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα και SMS. Βλέπουμε λοιπόν ότι η τιμή ανανέωσης του διπλώματος οδήγησης είναι 128€ μαζί με τις ιατρικές εξετάσεις. Όσον αφορά στο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας και την παραλαβή του διπλώματος, στην περίπτωση κατάθεσης των δικαιολογητικών σε ΚΕΠ είναι κοντά στο τρίμηνο, ενώ στην περιφέρεια σχεδόν τριάντα ημέρες, Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης συνήθως, η ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι ταχύτερη, αν και ως ημερομηνία αναφοράς ορίζονται οι τριάντα (30) ημέρες.

Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *