Τι είναι το PSM; Περιγραφή και αρχή λειτουργίας

Τι είναι το PSM; Περιγραφή και αρχή λειτουργίας

Το PSM (διαχείριση ευστάθειας της Porsche – Porsche Stability Management) αποτελεί ένα σύστημα ελέγχου ευστάθειας, το οποίο τοποθετείται στα αυτοκίνητα της Porsche από το 1998. Στην αρχή, αποτελούσε πρόσθετη επιλογή, αλλά από το 2003 αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό στο σύνολο των μοντέλων της. Παρέχει βελτιστοποίηση της απόδοσης κάποιων συστημάτων με μεγάλη σημασία και βελτίωση του χειρισμού και της ευσταθείας του οχήματος στους ελιγμούς, διασφαλίζοντας αξιοπιστία στην πρόσφυση στα ολισθηρά οδοστρώματα.

Ο τρόπος λειτουργίας του PSM

Οι αισθητήρες του PSM ελέγχουν τις πιο κάτω παραμέτρους:

 • την ταχύτητα και την κατεύθυνση του αυτοκινήτου
 • τον ρυθμό εκτροπής
 • τον ρυθμό της πλευρικής επιτάχυνσης
 • την ταχύτητα περιστροφής των τροχών
 • τη γωνία του τιμονιού
 • τη θέση των πεταλιών του φρένου και του γκαζιού

Σε περίπτωση που η πραγματική πορεία του οχήματος έχει διαφορά από την επιθυμητή,  γίνεται καθορισμός από το σύστημα του άξονα του οποίου οι τροχοί ολισθαίνουν και έναρξη πέδησης του αντίθετου άξονα, με την ενεργοποίηση της υδραυλικής μονάδας του ABS. Αυτή, πρεσάρει το λειτουργικό υγρό στο ανάλογο κύκλωμα πέδησης, ενεργοποιώντας τον μηχανισμό πέδησης. Το αποτέλεσμα είναι να επανέρχεται η πορεία του οχήματος. Για να αποτραπεί η ολίσθηση, το PSM έχει τη δυνατότητα προσωρινού περιορισμού της ροπής του κινητήρα.

Ακόμη, το PSM ασκεί έλεγχο στη λειτουργία του ηλεκτρονικού κλειδώματος διαφορικού, των διαφορικών των τροχών. Κάνει αναδιανομή της ροπής, με αποτέλεσμα ο τροχός με την βέλτιστη πρόσφυση να λαμβάνει την πιο μεγάλη ισχύ.

Τα δημοφιλέστερα μοντέλα της Porsche που εξοπλίζονται με το PSM

Τα αίτια των δυσλειτουργιών

 • Βλάβη του αισθητήρα γωνίας του τιμονιού.
 • Ζημιά στην αντλία του υδραυλικού τιμονιού.
 • Προβλήματα στους αισθητήρες του ABS.
 • Λειαντική φθορά στα καρβουνάκια του μοτέρ της αντλίας του ABS.
 • Προβλήματα στη λειτουργία της μπαταρίας.

Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *