Τι είναι το Q4; Χαρακτηριστικά και τεχνικές προδιαγραφές

Τι είναι το Q4; Χαρακτηριστικά και τεχνικές προδιαγραφές

Το Q4 αποτελεί ένα σύστημα τετρακίνησης, το οποίο τοποθετείται στα αυτοκίνητα της Alfa Romeo από το 1994. Παρέχει βελτίωση των δυναμικών χαρακτηριστικών και των εκτός δρόμου ικανοτήτων του αυτοκινήτου. Παράλληλα, παρέχει και αύξηση της ευστάθειάς του στα ολισθηρά οδοστρώματα.

Ο τρόπος λειτουργίας του Q4

Στην αρχή, κατασκευάζονταν αποκλειστικά εκδόσεις με μόνιμη τετρακίνηση, με τη ροπή να μεταδίδεται παράλληλα και στους τέσσερις τροχούς. Η κατανομή της ροπής ανάμεσα στους άξονες γινόταν μέσω μιας ιξώδους σύνδεσης τύπου Ferguson ή ενός διαφορικού με αυτόματο κλείδωμα Torsen.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν και εκδόσεις με μερική τετρακίνηση (AWD). Σε φυσιολογικές συνθήκες οδήγησης, η ροπή του κινητήρα μεταδιδόταν αποκλειστικά στον οπίσθιο άξονα, αν όμως οι τροχοί άρχιζαν να ολισθαίνουν, ενεργοποιούταν ο εμπρόσθιος άξονας, λαμβάνοντας μέχρι και το 50% της ροπής. Για να επιτευχθεί αυτό, γινόταν χρήση ενός ηλεκτρονικά ελεγχόμενου πολύδισκου συμπλέκτη τριβής.

Τα χαρακτηριστικά του Q4

Είδος κίνησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφορικών Μοντέλα της Alfa Romeo εξοπλισμένα με το συγκεκριμένο σύστημα κίνησης
Μόνιμη τετρακίνηση (AWD) Το κεντρικό διαφορικό αποτελεί ένα πλανητικό γρανάζι με ιξώδη σύνδεση. Το εμπρόσθιο διαφορικό είναι ανοιχτού τύπου, ενώ το οπίσθιο είναι ένα διαφορικό αυτόματου κλειδώματος Torsen. 155 167.
Η κατανομή της ροπής ανάμεσα στους άξονες γίνεται από ένα κεντρικό διαφορικό Torsen, σε αναλογία 57:43. Αν ο τροχός παρουσιάσει ολίσθηση, η αναλογία ενδέχεται να μετατραπεί από 72:28 σε 22:78, δίνοντας μεγαλύτερη ισχύ στους τροχούς που έχουν πιο καλή πρόσφυση. 159 939· Brera 939· Spider 939.
Το κεντρικό διαφορικό διαθέτει ιξώδη σύνδεση και ηλεκτρονικό κλείδωμα. Το οπίσθιο διαφορικό διαθέτει αυτόματο κλείδωμα. 164.
Μερική τετρακίνηση (ΑWD) Στον οπίσθιο άξονα, ενδέχεται να υπάρχει διαφορικό αυτόματου κλειδώματος Torsen ή ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ανοιχτό. Το ενεργό κιβώτιο της μετάδοσης (ATC) διακρίνεται για την ταχύτατη ενεργοποίησή του και την άμεση σύνδεση του εμπρόσθιου άξονα. Giulia 952· Stelvio 949.

Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *