Τύποι άδειας οδήγησης στην Ελλάδα

Τύποι άδειας οδήγησης στην Ελλάδα

Το μεγαλύτερο όνειρο κάθε εφήβου στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως φύλου, είναι η απόκτηση άδειας οδήγησης ή όπως το λέμε συχνότερα, διπλώματος οδήγησης και προσωπικού οχήματος. Πηγαίνοντας ακόμη πιο πέρα, η απόκτηση επαγγελματικής άδειας οδήγησης, μπορεί να αποτελέσει και τη λύση στην εύρεση εργασίας.

Στην Ελλάδα, η σχετική νομοθεσία έχει ως βάση της το Προεδρικό Διάταγμα 51/2012 και τον ΦΕΚ Α-51/27.4.2012, αλλά και τις πιο πρόσφατες Εγκυκλίους για την συμμόρφωση της νομοθεσίας με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Άδεια / δίπλωμα μοτοσυκλέτας κατηγορίες

Οι κατηγορίες των αδειών / διπλωματών οδήγησης για μοτοσυκλέτα είναι τέσσερεις και ακολουθούν μια για δίπλωμα αυτοκινήτου, μια για δίπλωμα φορτηγού, μια για δίπλωμα λεωφορείου και μια για δίπλωμα νταλίκας:

ΑΜ – Δίπλωμα μοτοποδηλάτου 50cc: Η συγκεκριμένη άδεια επιτρέπει την οδήγηση  δίκυκλων ή τρίκυκλων μοτοποδηλάτων, με μέγιστη τελική ταχύτητα από την κατασκευή τους, τα 45χλμ/ώρα. Ο οδηγός θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 16 έτη και η ισχύς της είναι για 15 χρόνια.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • Αίτηση– Υπεύθυνη Δήλωση με τη συγκατάθεση των γονέων.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που αναγράφει την μόνιμη κατοικία, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τη μη κατοχή άλλης άδειας οδήγησης στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ο.Κ.
 • Αίτηση εκτύπωσης.
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και φωτοαντίγραφά τους.
 • Τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο, συμβεβλημένους με το Υπουργείο, και την απόδειξη πληρωμής τους. (κόστος επίσκεψης 10€ έκαστος με απόδειξη που θα κατατεθεί σε φωτοτυπία).

Α1 – Δίπλωμα μοτοσυκλέτας: Η συγκεκριμένη άδεια επιτρέπει την οδήγηση μοτοσυκλετών με μέγιστο κυβισμό τα 125 κυβικά εκατοστά και μέγιστη ισχύ τους 15 ίππους ή τις 11 kW με λόγο ισχύος/ βάρους κάτω από 0,1 kW ανά κιλό, και τρίκυκλα με ισχύ μικρότερη των 15 kW. Ο οδηγός θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 18 έτη.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • Έξι έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ
 • Παράβολα (98€ συν 10€ για παθολόγο και 10€ για οφθαλμίατρο)

Επίσης απαιτούνται 21 ώρες θεωρητικά μαθήματα ΚΟΚ, 10 ώρες θεωρία μοτοσυκλέτας και 14 μαθήματα οδήγησης.

Α2 – Δίπλωμα μοτοσυκλέτας: Η συγκεκριμένη άδεια επιτρέπει την οδήγηση μοτοσυκλετών με μέγιστη ισχύ τις 35 kW ή τους 46,94 ίππους με μέγιστο λόγο ισχύος/βάρους κάτω από 0,2 kW ανά κιλό. Ο οδηγός θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 20 έτη και η ισχύς της είναι για 15 χρόνια και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, Α2 με συμπλέκτη και Α2 αυτόματο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • Αίτηση–Υπεύθυνη Δήλωση με την μόνιμη κατοικία, το ΑΦΜ, τη μη τη μη κατοχή άλλης άδειας οδήγησης στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ο.Κ.
 • Αίτηση εκτύπωσης.
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο και φωτοτυπίες τους.
 • Τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο, συμβεβλημένους με το Υπουργείο, και την απόδειξη πληρωμής τους. (κόστος επίσκεψης 10€ έκαστος με απόδειξη που θα κατατεθεί σε φωτοτυπία).
 • Παράβολα (98€ συν 10€ για παθολόγο και 10€ για οφθαλμίατρο)

Επίσης απαιτούνται 21 θεωρητικά μαθήματα ΚΟΚ, 10 ώρες θεωρία μοτοσυκλέτας και 14 μαθήματα οδήγησης

Α – Δίπλωμα μοτοσυκλέτας: Η συγκεκριμένη άδεια επιτρέπει την οδήγηση μοτοσυκλετών κάθε ισχύος ή σχέσης ισχύος/βάρους ή κυβισμού και τρικύκλων με ισχύ πάνω από 15 kW ή 20,12 ίππους. Ο οδηγός θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 24 έτη ή τα 22 να έχει δίπλωμα Α2 για πάνω από 2 έτη και η ισχύς της είναι για 15 χρόνια.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ίδια με της άδειας Α2, όπως και τα μαθήματα.

Β – Δίπλωμα αυτοκινήτου. Ας δούμε τώρα τι χρειάζεται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και τι μπορεί να οδηγήσει κανείς με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Η συγκεκριμένη άδεια επιτρέπει την οδήγηση επιβατικών αυτοκινήτων με μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, μέχρι 9 θέσεων μαζί με αυτή του οδηγού, αλλά και φορτηγά μέχρι 3.5 τόνους μικτού βάρους με ρυμουλκούμενο έως 750 κιλά. Ο οδηγός θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 18 έτη και η ισχύς της είναι για 15 χρόνια

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ίδια με της άδειας Α2 και Α, ενώ απαιτούνται 21 θεωρητικά μαθήματα ΚΟΚ και 15 μαθήματα οδήγησης.

Επίσης, οι κάτοχοι του συγκεκριμένου οχήματος μπορούν με 7 ακόμη πρακτικά μαθήματα να κάνουν το δίπλωμα επαγγελματικό ή ΒΕ (Β96) που ισχύει για 5 έτη και μετά απαιτεί ανανέωση. Η χρήση της απευθύνεται στην εργασία.

C – Επαγγελματικό δίπλωμα φορτηγού. Η συγκεκριμένη άδεια επιτρέπει την οδήγηση φορτηγών πάνω από 3501 κιλά, με ρυμουλκούμενο έως 750 κιλά. Ο οδηγός θα πρέπει να έχει ήδη δίπλωμα Β κατηγορίας. Θα πρέπει επίσης να έχει κλίσει το  21ο έτος ηλικίας. Η συγκεκριμένη άδεια ισχύει για 5 έτη και μετά απαιτεί ανανέωση.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ίδια με της άδειας B, ενώ τα αναγκαία μαθήματα είναι 15 θεωρητικά σε θέματα φορτηγού και 15 μαθήματα οδήγησης φορτηγού. Τα παράβολα έχουν συνολικό κόστος 168€, μαζί με το Π.Ε.Ι.

CE – Επαγγελματικό δίπλωμα νταλίκας. Η συγκεκριμένη άδεια επιτρέπει την οδήγηση φορτηγών πάνω από 3501 κιλά με ρυμουλκούμενο και μέγιστο μικτό βάρος και των δύο (φορτηγό με ρυμουλκούμενο ή επικαθήμενο)  ανάλογο με τη νομοθεσία. Ο οδηγός θα πρέπει να έχει ήδη δίπλωμα C κατηγορίας. Η συγκεκριμένη άδεια ισχύει για 5 έτη και μετά απαιτεί ανανέωση.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ίδια με της άδειας C, ενώ τα αναγκαία μαθήματα είναι 10 μαθήματα οδήγησης με επικαθήμενο ή συρόμενο. Τα παράβολα έχουν συνολικό κόστος 178€, μαζί με το Π.Ε.Ι.

D – Επαγγελματικό δίπλωμα λεωφορείου. Η συγκεκριμένη άδεια επιτρέπει την οδήγηση λεωφορείων με ρυμουλκούμενο έως 750 κιλά. Ο οδηγός θα πρέπει να έχει ήδη δίπλωμα Β’ κατηγορίας. Θα πρέπει επίσης να έχει κλείσει το  24ο έτος ηλικίας. Η συγκεκριμένη άδεια ισχύει για 5 έτη και μετά απαιτεί ανανέωση

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ίδια με της άδειας C, ενώ τα αναγκαία μαθήματα είναι 15 θεωρητικά σε θέματα λεωφορείου και 15 οδήγησης λεωφορείου. Τα παράβολα έχουν συνολικό κόστος 248€, μαζί με το Π.Ε.Ι.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

Το Π.Ε.Ι. αποτελεί την πιστοποίηση ότι ο οδηγός διαθέτει την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση, που ορίζει η νομοθεσία για να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων.

Τα δικαιολογητικά για την απόκτησή του είναι:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση κατοικίας και ΑΦΜ.
 • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο και φωτοτυπίες τους.
 • Παράβολα αξίας 50€.
 • Αίτηση εκτύπωσης
 • Φωτοτυπία της επαγγελματικής του άδειας οδήγησης.

Θα πρέπει επίσης, να κάνει μαθήματα στη σχετική θεωρία και μια εξέταση 90 λεπτών.

Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *