Λάδι κινητήρα: τι λαδι να βαλω στο αυτοκινητο

Συνθετικό vs ορυκτό λάδι: ποιο είναι το καλύτερο λάδι για το αυτοκίνητό σας

Στις μέρες μας, προσφέρεται μια ευρεία γκάμα λαδιών κινητήρα στην αγορά αυτοκινήτων, τα οποία διαφοροποιούνται ως προς τη σύνθεση, την τιμή, το ιξώδες, την ποιότητα και την ανθεκτικότητά τους. Σήμερα, τα συνθετικά λιπαντικά έχουν ιδιαίτερη ζήτηση. Εμείς θα σας ενημερώσουμε σχετικά με το τι είναι, αλλά και τι προτερήματα έχουν συγκριτικά με τα κλασικά λάδια. Επίσης, θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το καταλληλότερο λιπαντικό για το αυτοκίνητό σας.

Τι είναι το συνθετικό λάδι κινητήρα;

Τα συνθετικά λάδια διαφοροποιούνται από τα ορυκτά ως προς την πιο υψηλή επεξεργασία, αλλά και ως προς την ποικιλία των προσθέτων. Τα διάφορα συνθετικά λιπαντικά ενδέχεται, επίσης, να έχουν διαφορετική σύνθεση και διαφορετικές παραμέτρους. Μπορεί να χρησιμοποιούν ορυκτά λάδια επεξεργασμένα μέσω υδρογονοπυρόλυσης, αλλά και παράγωγα από γλυκόλες, αιθέρες και εστέρες, πολυαλφαλεφίνες και άλλου είδους χημικές ουσίες, ως βάση. Κάποιες φορές, έχουν αναμεμιγμένες διαφορετικές ομάδες βασικών πρώτων υλών. Τέτοιου είδους προϊόντα, τις περισσότερες φορές, ανήκουν στα συνθετικά μείγματα, ενώ ορισμένες φορές αναφέρονται και ως ημι-συνθετικά λιπαντικά.

Τι είναι το συνθετικό λάδι κινητήρα;

Ποια είναι τα προτερήματα του συνθετικού λαδιού κινητήρα;

  1. Καλύτερες λιπαντικές ιδιότητες. Τα μόρια που εμπεριέχονται στα πρόσθετα συγκεκριμένων προϊόντων είναι ανθεκτικότερα κι έτσι, εμποδίζεται η καταστροφή του φιλμ λαδιού από τα μεγάλα φορτία. Αυτό συνεπάγεται ότι τα τμήματα του κινητήρα θα είναι προστατευμένα με ασφάλεια ακόμα και υπό υπερβολικά μεγάλες θερμοκρασίες.
  2. Ανθεκτικότητα στην οξείδωση. Σε υψηλές θερμοκρασίες, διατηρούνται οι ιδιότητες των προσθέτων πιο πολύ και έτσι, επηρεάζεται η μακροζωία του προϊόντος συνολικά. Εκτός από αυτό, τέτοιου είδους λιπαντικά είναι ανθεκτικότερα στο κάψιμο, με αποτέλεσμα να απαιτείται σπανιότερα η συμπλήρωσή τους.
  3. Οικονομία καυσίμων. Χάρη στην ομοιογενή μοριακή δομή του προϊόντος, ο συντελεστής τριβής ανάμεσα στα τμήματα του κινητήρα γίνεται αρκετά χαμηλότερος. Λόγω αυτού, η απόδοση του κινητήρα προσαυξάνεται, διότι ο κινητήρας δαπανά πιο λίγη ενέργεια για να εξουδετερωθεί η τριβή.
Ποια είναι τα προτερήματα του συνθετικού λαδιού κινητήρα;
  1. Τέλεια ρευστότητα υπό χαμηλή θερμοκρασία. Τα συνθετικά λιπαντικά διατηρούν πολύ χαμηλό δείκτη ιξώδους στις χαμηλές θερμοκρασίες και είναι εφικτή η άντλησή τους. Λόγω αυτού, το λιπαντικό μεταφέρεται στον κινητήρα σας μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα αφού πάρει μπρος, ακόμα κι όταν έξω έχει παγωνιά. Έτσι, μειώνεται πολύ η φθορά του κινητήρα, διότι οι πιο πολλές βλάβες του κινητήρα προκύπτουν εντός των πρώτων λεπτών λειτουργίας του.
  2. Σχηματισμός ελάχιστων επικαθίσεων άνθρακα. Καθώς τα προϊόντα με συνθετικά συστατικά κάνουν χρήση, ως βάση του λαδιού, ουσίες υψηλής επεξεργασίας δεν περιέχουν σχεδόν καθόλου ρύπους. Λόγω αυτού, δεν σχηματίζονται επικαθίσεις στα τμήματα του κινητήρα.

Πόσο συχνά απαιτείται η αλλαγή των συνθετικών λαδιών;

Σε κάποια αυτοκίνητα, απαιτείται η αλλαγή να γίνεται κάθε 5.000 χιλιόμετρα, ενώ το διάστημα αλλαγής λαδιών κάθε 25.000 χλμ αρκεί για άλλα αυτοκίνητα. Το συγκεκριμένο διάστημα εξαρτάται από τον σχεδιασμό του οχήματος και από το έτος παραγωγής του, από τις συνθήκες χρήσης του αυτοκινήτου, αλλά και από τη σύνθεση του εκάστοτε προϊόντος. Για τον λόγο αυτό, είναι προτιμότερο να ακολουθείτε τις οδηγίες των κατασκευαστών των χημικών αυτοκινήτου και των κατασκευαστών αυτοκινήτου κάθε φορά που αποφασίζετε να κάνετε αλλαγή λαδιού κινητήρα. Κανονικά, τα παλιά οχήματα και όσα έχουν υπερσυμπιεστή, αλλά και όσων η χρήση τους γίνεται υπό μεγάλα φορτία, απαιτούν πιο συχνές αλλαγές λαδιών.

Πόσο συχνά απαιτείται η αλλαγή των συνθετικών λαδιών;

Ποιο ιξώδες λαδιού είναι πιο καλό;

Το απαιτούμενο ιξώδες λιπαντικού έχει να κάνει με τον σχεδιασμό του κινητήρα και προσδιορίζεται πάντα στο εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη του οχήματος. Είναι απαγορευμένη η χρήση προϊόντων με άλλο ιξώδες, διότι τόσο το πάχος του φιλμ λαδιού, όσο και η αντοχή και η ρευστότητα του προϊόντος υπό κάποιες θερμοκρασίες εκτιμώνται διεξοδικά κατά τον σχεδιασμό του κινητήρα. Ωστόσο, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων κατά κανόνα, σας επιτρέπουν να διαλέξετε μεταξύ ποικίλων επιλογών ιξώδους. Λοιπόν, τι θα πρέπει να διαλέξετε για το αυτοκίνητό σας; Και ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο λάδι 5w20 και το λάδι 5w30;

Το ιξώδες του λαδιού κινητήρα προσδιορίζεται με βάση τα πρότυπα του SAE (Society of Automotive Engineers), δηλαδή της Εταιρείας Διεθνών Μηχανικών Αυτοκινήτων. Το πρώτο ψηφίο στον κωδικό δηλώνει τις ιδιότητες του προϊόντος στις μικρές θερμοκρασίες, ενώ το δεύτερο στις μεγάλες. Το γράμμα “W” δηλώνει ότι το προϊόν απευθύνεται για χρήση τον χειμώνα.

Οι ιδιότητες χαμηλής θερμοκρασίας υποδεικνύουν την χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία το λάδι παραμένει αρκετά ρευστό για να μπορεί η μίζα να περιστρέψει τον κινητήρα και η αντλία λαδιού να μεταφέρει ταχύτατα το λιπαντικό στο σύστημα. Αντίστοιχα, τα λάδια ποιότητας 0W έχουν βέλτιστα χαρακτηριστικά για τη λειτουργία του κινητήρα στους -35 °C, τα 5W στους -30 °C, τα 10W στους -25 °C, τα 15W στους -20 °C, τα 20W στους -15 °C και τα 25W στους -10 °C.

Κατά τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων υψηλής θερμοκρασίας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν έχει σημασία, διότι τα τμήματα του κινητήρα θερμαίνονται αρκετά ακόμα και όταν κάνει κρύο. Για τον λόγο αυτό, τα κινηματικά και δυναμικά ιξώδη τα οποία μετρήθηκαν στους 100 °C και στους 150 °C αντίστοιχα, ελήφθησαν υπόψη για τον προσδιορισμό του βαθμού των λαδιών. Υπάρχουν διαθέσιμα λιπαντικά με βαθμό 20, 30, 40, 50 και 60, όπου τα λιπαντικά υψηλότερης ποιότητες είναι πιο ιξώδη.

Κατά συνέπεια, εάν κάνετε σύγκριση των λιπαντικών 0W20 και 5W20, το πρώτο προσφέρει μια πιο αξιόπιστη λειτουργία κινητήρα σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός. Ταυτοχρόνως, οι ιδιότητες υψηλής θερμοκρασίας και των δυο προϊόντων χαρακτηρίζονται ίδιες. Άρα, αν ζείτε σε μέρος με ήπιους χειμώνες, δεν απαιτείται η αγορά λαδιών 0W20: το κόστος τους, τις περισσότερες φορές, είναι μεγαλύτερο.

Λιπαντικών 0W20

Σχετικά με τα προϊόντα με σήμανση 5W20 και 5W30, διαφοροποιούνται ως προς τις ιδιότητες υψηλής θερμοκρασίας. Ο βαθμός λαδιού 5W30 είναι πιο πυκνός. Έτσι, δημιουργείται πιο παχύ φιλμ λαδιού στα τμήματα του κινητήρα με υψηλή σταθερότητα διατμήσεως. Για τον λόγο αυτό, χαρακτηρίζεται καταλληλότερο για κινητήρες των οποίων γίνεται χρήση υπό μεγάλα φορτία. Πιο ιξώδη λιπαντικά είναι επίσης χρήσιμα αν το όχημα χρησιμοποιείται σε μεγάλες πόλεις σε συνεχή κίνηση.

Ωστόσο, τα λιπαντικά 5W20 εκτιμάται ότι κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας, διότι ο κινητήρας απορροφάει πιο λίγη ενέργεια για να ξεπεραστεί η αντίσταση κύλισης, χάρη στη σχετικά μικρή πυκνότητά τους. Για τον λόγο αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε γρήγορα σπορ αυτοκίνητα. Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα διαστήματα αντικατάστασης είναι συντομότερα και τα οχήματα είναι εφοδιασμένα με ειδικού σχεδιασμού κινητήρες με ιδιαίτερα σφιχτά διαστήματα.

Λιπαντικά 5W20

Είναι εφικτή η μίξη κλασικών και συνθετικών λαδιών;

Δεν συνιστάται η μίξη λαδιών κινητήρα με διαφορετική σύνθεση. Ενδέχεται να εμπεριέχουν μη συμβατά συστατικά που εξαιτίας τους το προϊόν ενδέχεται να ξεκινήσει να σχηματίζει λάσπη ή ιζήματα ή ενδέχεται να μεταβληθούν οι ιδιότητες λειτουργίας του.

Αν επιθυμείτε να μεταβείτε σε ένα καινούριο είδος λαδιού και μια τέτοιου είδους αλλαγή είναι επιτρεπτή από τον κατασκευαστή, απαιτείται η πλήρης αποστράγγιση του παλιού λιπαντικού, το ξέπλυμα του συστήματος και μετά, η τοποθέτηση του καινούριου προϊόντος.

Είναι εφικτή η μίξη κλασικών και συνθετικών λαδιών;

Συμπέρασμα

Η μακροζωία του κινητήρα έχει να κάνει άμεσα με το εάν διαλέξατε το κατάλληλο προϊόν ή όχι. Επίσης, τα χαρακτηριστικά του προσδιορίζουν και την απόδοση του κινητήρα με πολυάριθμους τρόπους. Ευχόμαστε οι ανωτέρω πληροφορίες να σας βοηθήσουν να βρείτε με ευκολία το καλύτερο λιπαντικό για το αυτοκίνητό σας.

Το προφίλ σας είναι ο προσωπικός σας βοηθός.

Παρακολούθηση εξόδων, μητρώο αυτοκινήτου, πρόγραμμα αντικατάστασης, αποθήκευση αγαπημένων υλικών, σημειώσεων & εγγράφων