αυτοκινητων νομοθεσια

Πολλοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα χώρου στο όχημά τους, επιθυμώντας να μεταφέρουν περισσότερα αντικείμενα ή ακόμη και μοτοσυκλέτες, αντίσκηνα κ.λπ. Η συνηθέστερη λύση σε αυτή την περίπτωση δίνεται με τη χρήση ενός τρέιλερ αυτοκινήτου, το οποίο έλκεται από το όχημα χωρίς να χρειάζεται η τοποθέτηση αντικειμένων στους χώρους του ίδιου του αυτοκινήτου.

Μέχρι πρότινος, η έλξη του ρυμουλκούμενου γινόταν με ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, το οποίο αφορούσε συγκεκριμένο όχημα. Από τις 18 Ιανουαρίου του 2021 όμως αυτό άλλαξε. Με βάση την Υπουργική Απόφαση 2805/2021 (ΦΕΚ Β’ 99/18.01.2021) με τίτλο «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο», απαιτείται η χορήγηση άδειας για τρέιλερ αυτοκίνητου, αλλά και πινακίδων για τρέιλερ αυτοκινήτου. Φυσικά, στην ίδια απόφαση περιλαμβάνονται τόσο τα τρέιλερ όσο και οι μπαγκαζιέρες, κάποια γεωργικά μηχανήματα κ.α. ρυμουλκούμενα.

Άμεση συνέπεια φυσικά είναι η ανάγκη ανεξάρτητης ασφάλισης του ρυμουλκούμενου. Παρ’ όλα αυτά, με την καινούρια νομοθεσία για τα τρέιλερ αυτοκινήτου, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από το όχημα και δεν συνδέονται με αυτό. Μπορούν δηλαδή να τραβηχτούν από οποιοδήποτε τροχοφόρο όχημα απολύτως νόμιμα, με την προϋπόθεσή ότι ο οδηγός διαθέτει το ανάλογο δίπλωμα ανάλογα με το βάρος του ρυμουλκούμενου – Β κατηγορίας για τα ελαφρά ρυμουλκούμενα και Β + Ε για τα βαριά ρυμουλκούμενα.

Ας δούμε τώρα και τα χαρτιά για τρέιλερ αυτοκινήτου που απαιτούνται, καθώς και τη διαδικασία για την έκδοση της αδείας και των πινακίδων κυκλοφορίας και κατόπιν για την ασφάλιση του τρέιλερ.

Η έκδοση της αδείας και των πινακίδων εξαρτάται από το είδος έγκρισης του ειδικού σημειώματος ρυμούλκησης.

 1. Έκδοση βάσει εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΕ
 • Αίτηση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας
 • Πρωτότυπο σημείωμα ρυμούλκησης
 •  Τέσσερις (4) τουλάχιστον έγχρωμες φωτογραφίες του τρέιλερ, έντυπες και ψηφιακές (7×10εκ ή 640x480pα αντίστοιχα), με την οπίσθια όψη, την πλάγια και την εμπρόσθια όψη, αλλά και τον αριθμό αναγνώρισης του ρυμουλκούμενου και το πινακίδιο του κατασκευαστή.
 • Αποτύπωμα των 17 ψηφίων του αριθμού αναγνώρισης αν είναι ανάγλυφος.

2. Έκδοση βάσει της υπ’ αριθμόν 34075/3603/1999 (Β’ 2117)

 • Τα πιο πάνω 4 δικαιολογητικά.
 • Ακολουθεί χορήγηση των 17 ψηφίων του νέο αριθμό αναγνώρισης που χαράσσεται από μηχανικό.
 • Βεβαίωση μηχανικού για τη χάραξη του αριθμού αναγνώρισης.
 • Έγχρωμες φωτογραφίες, όπως και πιο πάνω με εμφανή τον αριθμό αναγνώρισης και το πινακίδιο του κατασκευαστή.
 • Αποτύπωμα του αριθμού αναγνώρισης.

3. Έκδοση βάσει της υπ’ αριθμόν 23780/1978 (Β’ 42) πριν την τροποποίησή της από την υπ’ αριθμόν 34075/3603/1999 (Β’ 2117)

 • Τα πιο πάνω 4 δικαιολογητικά.
 • Ακολουθεί χορήγηση των 17 ψηφίων του νέο αριθμό αναγνώρισης που χαράσσεται από μηχανικό.
 • Βεβαίωση μηχανικού για τη χάραξη του αριθμού αναγνώρισης.
 • Έγχρωμες φωτογραφίες, όπως και πιο πάνω με εμφανή τον αριθμό αναγνώρισης και το πινακίδιο του κατασκευαστή.
 • Αποτύπωμα του αριθμού αναγνώρισης.
 Στη διαδικασία της χορήγησης αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας, υπάρχει και ένα τέλος το οποίο ανέρχεται στα εξής ποσά: 
 • Κατηγορία Ο1 – Ρυμουλκούμενα με μέγιστη μάζα μικρότερη των 0,75 τόνων (750 κιλά). Παράβολο με κωδικό 2992 (ανταλλακτικών πινακίδων) αξίας 30 ευρώ.
 • Κατηγορία Ο2 και πάνω – Ρυμουλκούμενα με μέγιστη μάζα μεγαλύτερη των  0,75 τόνων (750 κιλά). Τέλος αδείας για κυκλοφορία ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με κόστος 75 ευρώ.

Η κατάθεση των σχετικών εγγράφων μπορεί να γίνει στις κατά τόπου Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, με βάση την κατηγορία στην οποία ανήκει το ρυμουλκούμενο, αλλά και σε ειδικούς διαμεσολαβητές.

Να σημειώσουμε εδώ ότι για τα «οχήματα» πια των κατηγοριών εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες με δικό τους αριθμό κυκλοφορίας και όχι αυτόν του αυτοκινήτου και θεωρούνται ανεξάρτητα οχήματα. Στον αριθμό κυκλοφορίας τους, αναγράφεται το γράμμα «Ρ» για τα οχήματα Δημόσιας Χρήσης και δύο χαρακτήρες με αρχικό το γράμμα «Τ» για τα υπόλοιπα.

Υπενθυμίζουμε πως μιας και τα ρυμουλκούμενα θεωρούνται πλέον ανεξάρτητα οχήματα θα πρέπει να ασφαλιστούν ανεξάρτητα για να είναι η κυκλοφορία τους νόμιμη. Επομένως, μετά την έκδοση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να έρθει σε επαφή με την ασφαλιστική του εταιρία για να ενημερωθεί για τα κόστη και να συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ξεχωριστό από αυτό του αυτοκινήτου του.        

Το προφίλ σας είναι ο προσωπικός σας βοηθός.

Παρακολούθηση εξόδων, μητρώο αυτοκινήτου, πρόγραμμα αντικατάστασης, αποθήκευση αγαπημένων υλικών, σημειώσεων & εγγράφων