Πώς να αποτρέψετε την υπερθέρμανση του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων

Πώς να αποτρέψετε την υπερθέρμανση του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων
 4 εύκολες συμβουλές 

 • Αντικαταστήστε το υγρό κιβωτίου ταχυτήτων και το φίλτρο εγκαίρως. Αλλάξτε το υγρό του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων και τα αναλώσιμα σύμφωνα με το συνιστώμενο πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή σας.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο το υγρό που συνιστά ο κατασκευαστής αυτοκινήτων.
 • Ελέγξτε οπτικά το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων κάθε δύο μήνες. Αυτό θα βοηθήσει στην ανίχνευση των διαρροών έγκαιρα και θα διατηρήσει την πίεση του υγρού στο σωστό επίπεδο.
 • Καθαρίζετε τακτικά τον εναλλάκτη θερμότητας. Καθαρίστε τον σε ένα συνεργείο κάθε φορά που αλλάζετε το υγρό κιβωτίου ταχυτήτων.

Τι συμβαίνει εάν το κιβώτιο ταχυτήτων σας υπερθερμανθεί;
 1. Υγρή οξείδωση.
  Το οξειδωμένο υγρό του κιβωτίου ταχυτητων δεν μπορεί πλέον να παρέχει το κατάλληλο επίπεδο λίπανσης, καταπολέμησης της φθοράς, της απότομης βλάβης και των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων και συνεπώς δεν μπορεί να προστατέψει τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου από τη φθορά.

 2. Εναποθέσεις άνθρακα στα εξαρτήματα του αυτοκινήτου.
  Οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν σχηματισμό εναποθέσεων άνθρακα, οι οποίες διαταράσσουν τη λειτουργία βαλβίδων και σωληνοειδών και φράζουν τα κανάλια υγρών.

 3. Διαρροή υγρών.
  Τα ελαστικά στοιχεία του κιβωτίου ταχυτήτων σκληρύνουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Διαρροές εσωτερικών συνδέσεων μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη της αντλίας, μειωμένη πίεση υγρού στο σύστημα και ελαττωματική λειτουργία ολόκληρης της μονάδας.

 4. Παραμορφωμένο σώμα βαλβίδας.
  Ένα παραμορφωμένο σώμα βαλβίδας δεν μπορεί να επισκευαστεί και πρέπει να αντικατασταθεί.
Το προφίλ σας είναι ο προσωπικός σας βοηθός.

Παρακολούθηση εξόδων, μητρώο αυτοκινήτου, πρόγραμμα αντικατάστασης, αποθήκευση αγαπημένων υλικών, σημειώσεων & εγγράφων