Πώς να ελέγξετε το βεντιλατέρ του κινητήρα

Πώς να ελέγξετε το βεντιλατέρ του κινητήρα

 Πώς να ελέγξετε ένα μηχανικό βεντιλατέρ ψυγείου 

 1. Ελέγξτε τον ιμάντα κίνησης του βεντιλατέρ.
  Αντικαταστήστε τον ιμάντα, αν εντοπίσετε ίχνη λίπανσης στην επιφάνειά του.
  Εάν παρατηρήσετε σημάδια σχισμών του ιμάντα κίνησης ή φθοράς, αντικαταστήστε τον.
 2. Ελέγξτε την τάνυση του ιμάντα κίνησης του βεντιλατέρ και την κατάσταση της τροχαλίας τεντωτήρα.
 3. Ελέγξτε το ρουλεμάν του βεντιλατέρ.
  Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και περιστρέψτε το βεντιλατέρ με το χέρι σας. Θα πρέπει να κινείται ομοιόμορφα.
  Αντικαταστήστε το ρουλεμάν, αν ο ανεμιστήρας δεν περιστρέφεται εύκολα ή παρατηρείτε ότι δε λειτουργεί. Ορισμένα ρουλεμάν πρέπει να αντικατασταθούν ως μονάδα.
  Σφίξτε τον ιμάντα εάν υπάροχουν τυχόν κενά.
  Αντικαταστήστε την τροχαλία τεντωτήρα εάν είναι ελαττωματική.
 4. Ελέγξτε τον συμπλέκτη βισκόζη (Visco) βεντιλατέρ.
  Περιστρέψτε τις λεπίδες του βεντιλατέρ με τον κινητήρα σβηστό και ελέγξτε τα αξονικά κενά Δεν πρέπει να υπάρχει αντίσταση, αδράνεια ή κενά.
  Αν παρατηρήσετε αυτές τις ενδείξεις δυσλειτουργίας του συμπλέκτη βισκόζη βεντιλατέρ, αφαιρέστε το εξάρτημα. Ζεσταίνετε το συμπλέκτη τοποθετώντας το σε βραστό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αφαιρέστε προσεκτικά το θερμαινόμενο εξάρτημα και προσπαθήστε να κάνετε μερικές περιστροφές.
  Εάν δεν υπάρχει αυξημένη αντίσταση κατά την περιστροφή, προσθέστε λάδι σιλικόνης στο συμπλέκτη βισκόζη βεντιλατέρ. Εάν ο συμπλέκτης βισκόζη βεντιλατέρ δεν απαιτεί συντήρηση (δηλαδή δεν είναι δυνατή η επαναπλήρωσημε λάδι σιλικόνης), αντικαταστήστε το.

 Πώς να ελέγξετε ένα ηλεκτρικό βεντιλατέρ 

Προσοχή! Πάντοτε αποσυνδέετε τον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας πριν ξεκινήσετε τον διαγνωστικό έλεγχο του ηλεκτρικού βεντιλατέρ.
 1. Ελέγξτε αν η ασφάλεια έχει διογκωθεί. Εάν έχει, αντικαταστήστε την.
 2. Ελέγξτε το ρελέ.
  Αντικαταστήστε το αν παρατηρήσετε κάποια αιθάλη ή οξείδωση σε αυτό.
 3. Ελέγξτε ότι το ρελέ λειτουργεί σωστά
  Ελέγξτε το διάγραμμα των ρελέ και των ασφαλειών. Βρείτε το ρελέ του βεντιλατέρ και την ονομαστική τιμή αντίστασης.
  Συνδέστε το πολυμετρο στο ρελέ του βεντιλατέρ και ελέγξτε την πραγματική τιμή αντίστασης.
  Εάν η τιμή πραγματικής αντίστασης δεν αντιστοιχεί στην ονομαστική τιμή, αντικαταστήστε το ρελέ.
 4. Ελέγξτε την καλωδίωση του βεντιλατέρ.
  Αντικαταστήστε την καλωδίωση αν είναι κατεστραμμένη.
 5. Ελέγξτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας του ψυκτικού.
  Για να γίνει αυτό, εκκινήστε τον κινητήρα, αφήστε το ψυκτικό μέσο να ζεσταθεί στους 80-95°C και ελέγξτε αν ο ανεμιστήρας έχει ενεργοποιηθεί.
  Αν ο ανεμιστήρας δεν ενεργοποιηθεί, αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας του ψυκτικού.
 6. Ελέγξτε τους ακροδέκτες.
  Αν οι ακροδέκτες οξειδώνονται, πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με σπρέι ηλεκτρικών επαφών.
 7. Ενεργοποιήστε το βεντιλατέρ για να ελέγξετε τη λειτουργία της ηλεκτρικής μονάδας.
  Αποσυνδέστε τους ακροδέκτες από τον αισθητήρα θερμοκρασίας και εκκινήστε τον κινητήρα – το βεντιλατέρ πρέπει να λειτουργεί.