Τι είναι το Adblue: εργασία, κόστος, εφαρμογή

Τι είναι το Adblue: εργασία, κόστος, εφαρμογή

Τα τελευταία χρόνια, γίνεται μια συνεχής προσπάθεια από τις αυτοκινητοβιομηχανίες για τη μείωση των ρύπων. Το αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη διάφορων τεχνολογιών για κάθε είδος κινητήρα, αλλά και η δημιουργία των υβριδικών κινητήρων. Όσον αφορά ωστόσο στους κινητήρες ντίζελ, η πιο διαδεδομένη τεχνολογία είναι η τεχνολογία επιλεκτικής κατάλυσης.

Τι είναι η τεχνολογία επιλεκτικής κατάλυσης (Selective Catalytic Reduction)

Η τεχνολογία επιλεκτικής κατάλυσης, αποτελεί μια τεχνολογία που έχει ως σκοπό των περιορισμό των ρύπων των αυτοκινήτων με κινητήρες ντίζελ και των βλαβερών οξειδίων του αζώτου (NOx). Ουσιαστικά η συγκεκριμένη τεχνολογία περνά από επεξεργασία τα καυσαέρια με τη βοήθεια ενός διαλύματος που ονομάζεται AdBlue, κάνοντας την μετατροπή των οξείδιων του αζώτου (NOx) σε υδρατμούς και άζωτο, στοιχεία τα οποία υπάρχουν στον ατμοσφαιρικό αέρα και τα οποία δεν είναι επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου.

Τι είναι το AdBlue

Το διάλυμα AdBlue είναι ένα υγρό με ποσοστό 67,5% σε απιονισμένο νερό και 32,5% σε ουρία υψηλής καθαρότητας. Σε συνεργασία με την τεχνολογία επιλεκτικής κατάλυσης, μετατρέπει το 85% των οξειδίων του αζώτου, σε άζωτο και υδρατμούς. Η ουρία ή AdBlue περνά στο εσωτερικό του σωλήνα της εξάτμισης, ανάμεσα στον καταλύτη SCR και τον κινητήρα. Μόλις φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία από την εξάτμιση, γίνεται αποσύνθεση του AdBlue σε αμμωνία (ΝΗ3) και διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Στη συνέχεια, πραγματοποιείται στο εσωτερικό του καταλύτη, αντίδραση των οξειδίων του αζώτου με την αμμωνία, οπότε προκύπτει η μετατροπή τους σε άζωτο (Ν2) και νερό (H2O).

Η εφαρμογή του Adblue

Αρχικά, θα πρέπει μετά την αγορά του καινούριου σας αυτοκινήτου να ρωτήσετε την αντιπροσωπεία ή να κοιτάξετε το εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη, αν το αυτοκίνητο διαθέτει τεχνολογία SCR. Αν ναι, η επόμενη κίνησή σας θα πρέπει να είναι ο εντοπισμός του στομίου πλήρωσης του AdBlue, μιας και η θέση του εξαρτάται από το μοντέλο του οχήματος.

Η εφαρμογή του Adblue

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το στόμιο βρίσκεται κοντά στο στόμιο πλήρωσης καυσίμου, αν και μπορεί να βρίσκεται και στο χώρο αποσκευών ή στον χώρο του κινητήρα. Το επόμενο βήμα είναι να μάθετε τη χωρητικότητα του δοχείου του. Και αυτό έχει να κάνει με το μοντέλο του οχήματος και συνήθως, βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα 8 με 25 λίτρα.

Γιατί όμως πρέπει να τα ξέρετε όλα αυτά; Γιατί απλούστατα η πλήρωση, εκτός από την αντιπροσωπεία ή το συνεργείο που προτιμάτε, μπορεί να γίνει και από εσάς, χωρίς προβλήματα με τη εγγύηση του οχήματος, όταν φυσικά γίνεται χρήση προϊόντων που συνάδουν με το ISO 22241.

Θα πρέπει να κάνετε συχνό έλεγχο της στάθμης του AdBlue, καθώς και συμπλήρωσή του. Θα καταλάβετε ότι απαιτείται, από την ενεργοποίηση της αντίστοιχης ένδειξης στον πίνακα οργάνων. Συνήθως, το σύστημα ενημερώνει τόσο για τη στάθμη, όσο και για την ποιότητα και τη ποσότητα που θα πρέπει να συμπληρώσετε. Αν πάλι υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα, υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη βλάβης.

Adblue, λειτουργία κινητήρα και κατανάλωση καυσίμων

Adblue, λειτουργία κινητήρα και κατανάλωση καυσίμων

Η χρήση του AdBlue δεν σχετίζεται με τον τρόπο λειτουργίας του κινητήρα. Ο μόνος και αποκλειστικός λόγος ύπαρξής του, είναι η μείωση των ρύπων των καυσαερίων με σκοπό να βρίσκονται εντός των ορίων των Ευρωπαϊκών προτύπων. Επηρεάζει, όμως, την κατανάλωση καυσίμου;

Μέχρι και σήμερα, οι κατασκευαστές των αυτοκινήτων δεν έχουν παράσχει καμία πληροφορία που να δηλώνει ότι υπάρχει οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στη χρήση του υγρού και την κατανάλωση καυσίμων. Ουσιαστικά, ακόμη και η κατανάλωσή του ίδιου του Adblue έχει να κάνει με το στυλ οδήγησής σας, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θερμοκρασία του συστήματος το οποίο το χρησιμοποιεί.

Τι θα συμβεί αν αμελήσω την πλήρωση του Adblue;

Μην ανησυχείτε γιατί το αυτοκίνητό σας το ίδιο δεν θα σας επιτρέψει να το αμελήσετε. Μόλις η στάθμη του υγρού ξεκινήσει να μειώνεται, θα ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη λυχνία στον πίνακα οργάνων ή ανάλογα με το αυτοκίνητο, η ένδειξη στον πίνακα έλεγχου. Αν και πάλι για οποιονδήποτε λόγο δεν συμπληρώσετε υγρό, θα εμφανιστούν παράταιρω ενδείξεις που θα αφορούν στην απόσταση που έχετε ακόμη να διανύσετε και το πόσες φορές θα μπορέσετε ακόμη να βάλετε μπροστά τον κινητήρα σας. Παράλληλα με τις οπτικές ενδείξεις, ανάλογα με την επικινδυνότητα της ειδοποίησης, υπάρχουν και ηχητικές ενδείξεις.

Αν και πάλι δεν φροντίσετε για τη συμπλήρωση Adblue, αρχικά για την προστασία του κινητήρα θα μειωθούν οι επιδόσεις του κινητήρα και στη συνέχεια, θα πάψει αυτόματα ο κινητήρας να παίρνει μπροστά. Σε περίπτωση που μείνετε τελικά από Adblue και το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπροστά, θα πρέπει να συμπληρώστε AdBlue στην ελάχιστη αναφερόμενη στον πίνακα οργάνων ποσότητα.

Κόστος κατανάλωσης Adblue

Κόστος κατανάλωσης Adblue

Κατ’ αρχάς, το AdBlue δεν είναι ακριβό προϊόν. Παράλληλα, παρ’ όλο που η κατανάλωσή του έχει να κάνει με το μοντέλο του αυτοκινήτου και τις συνθήκες της χρήσης του. Στα επιβατικά αυτοκίνητα καινούριας τεχνολογίας, βρίσκεται κάπου κοντά στο 1,5 λίτρο ανά 100 λίτρα καυσίμου ή 1 με 1,5 λίτρο ανά 1000 διανυθέντα χιλιόμετρα. Συνήθως, στην Ελληνική λιανική αγορά, το κόστος του δοχείου βρίσκεται λίγο κάτω από τα 6 ευρώ για την αγορά δοχείου 1 λίτρου και κάτω από τα 2 ευρώ για την αγορά δοχείου 10 λίτρων.

Γενικές πληροφορίες

  • Το AdBlue δεν προκαλεί βλάβες! Δεν είναι εύφλεκτο και εκρηκτικό, ενώ είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Ανήκει στη κατηγορία υγρών ελάχιστης επικινδυνότητας.
  • Ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμούς στα μάτια και το δέρμα, οπότε δεν θα πρέπει να εισπνέετε τις αναθυμιάσεις του και να έρθει σε επαφή με το δέρμα απαιτείται καλό πλύσιμο.
  • Η αποθήκευση του Adblue θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες από -11 °C έως 30 °C μέσα στο δοχείο στο οποίο αγοράστηκε, το οποίο θα πρέπει μετά από κάθε χρήση να κλείνει ερμητικά.
  • Δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
  • Το AdBlue παγώνει στους -11 °C.

Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *