Χαμένη πινακίδα κυκλοφορίας. Διαδικασία αντικατάστασης

Χαμένη πινακίδα κυκλοφορίας. Διαδικασία αντικατάστασης

Το αυτοκίνητο ή η μοτοσυκλέτα κάθε Έλληνα, είναι τόσο ένα εργαλείο που βοηθά στις μετακινήσεις απαλλάσσοντας τον οδηγό από την ανάγκη μετάβασης από και προς το σημείο προορισμού του με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όσο και το καμάρι και η αγάπη του, μιας και ο Έλληνας τείνει να «αγαπά» το όχημα που οδηγεί λόγω κουλτούρας.

Η δυνατότητα χρήσης του οχήματος ωστόσο, είναι εφικτή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν τόσο στην εύρυθμη λειτουργία του, όσο και στην ισχύουσα νομοθεσία.

Πέρα, λοιπόν, από τη συντήρηση του οχήματος για την αποφυγή ζημιών και προβλημάτων, ο νόμος ορίζει ότι ο οδηγός θα πρέπει να διαθέτει:

 • Δίπλωμα ικανότητας οδήγησης, κατάλληλης για το όχημα και
 • Έγκυρη ασφάλεια που να τον καλύπτει κατά την οδήγηση.

 Το ίδιο το όχημα παράλληλα, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Άδεια κυκλοφορίας,
 • Πινακίδες κυκλοφορίας,
 • Έγκυρη κάρτα ικανότητας κίνησης από Κ.Τ.Ε.Ο. και
 • Έγκυρη κάρτα καυσαερίων.

Στο συγκεκριμένο άρθρο, θα γίνει λόγος για τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων.

Στην Ελλάδα, οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τοποθετούνται στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος των αυτοκινήτων και στο οπίσθιο μέρος των μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Το χρώμα τους στα οχήματα ιδιωτικής χρήσης είναι συνήθως λευκό με μαύρους χαρακτήρες και είναι ανακλαστικές, δηλαδή λάμπουν όταν πέφτει στην επιφάνειά τους φως. Υπάρχουν και πινακίδες με διαφορετικά χρώματα κίτρινο για τα ταξί και πορτοκαλί για τα οχήματα δημοσίας χρήσης για παράδειγμα, αλλά τοποθετούνται σε συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων.

Η μορφή τους για τα αυτοκίνητα διαθέτει τρία γράμματα και στη συνέχεια τέσσερεις αριθμούς, ενώ για τις μοτοσυκλέτες τρία γράμματα και από έναν έως και τρεις αριθμούς. Τα γράμματα που χρησιμοποιούνται είναι τα Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ και Χ, μιας και συναντώνται από κοινού και στο ελληνικό, αλλά και στο λατινικό αλφάβητο, με αποτέλεσμα να είναι ευκολότερη η ανάγνωσή τους και εκτός Ελλάδας.

Παράλληλα, τα δυο πρώτα γράμματα όλων των πινακίδων εξαρτώνται αλλά και προσδιορίζουν την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχίας, από την οποία εκδόθηκε η πινακίδα, ή αναφέρουν την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκει το όχημα.

Επίσης οι σύγχρονες πινακίδες «ευρωπαϊκού τύπου», που εκδόθηκαν μετά το 2004 διαθέτουν ένα μπλε πεδίο με την ευρωπαϊκή σημαία και το διεθνές σήμα της Ελλάδας (GR). Στο κέντρο τους, υπάρχει η ανάγλυφη σφραγίδα του Κράτους που φέρει το εθνόσημο και την ένδειξη: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Μ.Ε.».

Πινακίδες κυκλοφορίας στην Ελλάδα

Τι  γίνεται όμως αν για κάποιο λόγο χαθούν, κλαπούν ή καταστραφούν οι πινακίδες κυκλοφορίας;

Ας πάρουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Για να γίνει η αλλαγή πινακίδων λόγω φθοράς ή η αλλαγή μιας πινακίδας αυτοκινήτου λόγω απώλειας ή φθοράς απαιτείται μια συγκεκριμένη διαδικασία και συγκεκριμένα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν στην πλησιέστερη στην έδρα του οδηγού Περιφέρεια ή στο Κ.Ε.Π. της περιοχής. Ας τα δούμε αναλυτικά:

 1. Αίτηση αντικατάστασης πινακίδων οχήματος.
 2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη ή Άδεια παραμονής ή Ταυτότητα Ευρωπαίου πολίτη αθεώρητη αν είναι αλλοδαπός.
 3. Η γνήσια άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 4. Οι χαλασμένη/ες πινακίδα/ες του οχήματος αν υπάρχουν ή μιας εξ’ αυτών.
 5. Πληρωμένο παράβολο αντικατάστασης πινακίδων κυκλοφορίας που κοστίζει 30 ευρώ αν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αντικατάσταση των πινακίδων και 60 ευρώ αν έχει γίνει αντικατάσταση των πινακίδων κυκλοφορίας περισσότερες από δύο φορές στο παρελθόν.
 6. Αν το όχημα είναι εταιρικό δηλαδή ανήκει σε εταιρίες με νομική μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα πρέπει να προσκομιστεί και το βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας του οχήματος. Αν η εταιρία έχει ιδρυθεί πριν το 2015, απαιτείται και το καταστατικό (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ) αλλά και το ΦΕΚ ίδρυσης & εκπροσώπησης (ΕΠΕ, ΑΕ). Αν η ίδρυση έχει γίνει μετά το 2015, απαιτείται και η ανακοίνωση ίδρυσης και εκπροσώπησης της εταιρίας από το ΓΕΜΗ.

Αν οι πινακίδες κλαπούν, πριν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής στην οποία σημειώθηκε η κλοπή και να αναφέρει το συμβάν. Εκεί θα του δοθεί ένα έγγραφο που ονομάζεται «πρότυπη βεβαίωση κλοπής ή απώλειας» και το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα.

Διαφοροποίηση υπάρχει και όσον αφορά στην αντικατάσταση κόκκινων πινακίδων. Οι κόκκινες πινακίδες που τείνουν να εκλείψουν πια λόγω της ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συστημάτων ταξινόμησης του υπουργείου μεταφορών, ανήκουν σε οδηγούς με δικαίωμα μειωμένης φορολογίας. Σε αυτούς συγκαταλέγονται κατά κύριο λόγο οι πολύτεκνοι, αλλά και οι επαναπατριζόμενοι από το εξωτερικό Έλληνες.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αίτηση για την αντικατάσταση των πινακίδων του αυτοκινήτου γίνεται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Τα δικαιολογητικά σε αυτή την περίπτωση, είναι τα εξής:

 1. Η γνήσια άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 2. Η βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομικών, η έκδοση της οποίας γίνεται από την αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών με την προσκόμιση στο σημείο του οχήματος από κοινού με την άδεια κυκλοφορίας και μιας φωτοτυπίας του πιστοποιητικού του τελωνείου.
 3. Οι παλιές πινακίδες του οχήματος σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφής ή η πρότυπη βεβαίωση κλοπής ή απώλειας.

Σε κάθε περίπτωση, αν για οποιοδήποτε λόγο ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να εμφανιστεί για να κάνει την αίτηση αντικατάστασης των πινακίδων κυκλοφορίας, παρέχεται η δυνατότητα με τη σύνταξη εξουσιοδότησης να τον εκπροσωπήσει κάποιος άλλος, ο οποίος όμως θα πρέπει διαθέτει τα έγγραφα που απαιτούνται για την ταυτοποίησή του.

Τι γίνεται όμως με την ανάκτηση των πινακίδων κυκλοφορίας, σε περίπτωση δηλαδή που οι πινακίδες έχουν κατατεθεί και το όχημα βρίσκεται σε ακινησία;

Αρχικά, τόσο η κατάθεση, όσο και η ανάκτηση των πινακίδων γίνονται ηλεκτρονικά. Η διαδικασία ανάκτησης των πινακίδων κυκλοφορίας είναι η εξής:

 • Εισαγωγή του κατόχου στο Taxisnet με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών.
 • Προηγούμενη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας του έτους της άρσης (φαίνεται στο σύστημα).
 • Ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας η έγκριση του συνιδιοκτήτη.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί ότι αν εντοπιστούν να κυκλοφορούν όχημα χωρίς πινακίδες, υπάρχουν τσουχτερά πρόστιμα ανά περίπτωση.

Αν για παράδειγμα, εντοπιστεί να κινείται όχημα δηλωμένο σε ακινησία, το πρόστιμο ενδέχεται να αγγίξει τις 30.000 ευρώ και την αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τρία έτη. Αν πάλι συλληφθεί όχημα να κινείται χωρίς πινακίδες, είτε λόγω μη δηλωθείσας κλοπής, είτε λόγω καταστροφής και μη αντικατάστασής τους, το πρόστιμο ενδέχεται να αγγίξει ανά περίπτωση, ακόμη και τις 8.500 ευρώ. Πολύ προσοχή λοιπόν σε όλους τους οδηγούς, γιατί τα πρόστιμα ενδέχεται να είναι τεράστια.

Το προφίλ σας είναι ο προσωπικός σας βοηθός.

Παρακολούθηση εξόδων, μητρώο αυτοκινήτου, πρόγραμμα αντικατάστασης, αποθήκευση αγαπημένων υλικών, σημειώσεων & εγγράφων